Monthly Archives: Maj 2013

Ponad 800 naukowców z całego świata: GMO to wojna z naszą żywnością

(Natural News) Nie musisz mieć umysłu naukowca by zrozumieć dlaczego żywność genetycznie modyfikowana jest niebezpieczna. Jednak jeśli poszukasz, odnajdziesz nazwiska ponad 800 naukowców z całego świata którzy napisali list otwarty do rządów, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie wobec zagrożenia jakie niosą biotechnologiczne eksperymenty na skalę światową z żywnością.

W kraju, którego rząd i media jak tylko mogą zastraszają obywateli „bioterroryzmem” i „bronią biologiczną”, jest szokujące, że (choć oczywiście celowe) problem GMO jest w mediach omijany szerokim łukiem. Zauważ, że przesłanie tego listu jest takie, że cała planeta znalazła się na muszce nieobliczalnych, przez nikogo niekontrolowanych, chciwych korporacji, których aktywność zdaje się być sponsorowana przez rząd federalny. I czy wiesz lub nie – Twoje ciało jest polem bitwy.

List, zamieszczony przez Institute of Science in Society (http://www.i-sis.org.uk/list.php), jest zbiorowym wezwaniem do natychmiastowego zawieszenia wpuszczania do środowiska jakichkolwiek organizmów GMO, co najmniej na pięć lat w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań. Naukowcy domagają się także by wszystkie patenty żywych form i procesów życiowych – w tym nasiona, linie komórkowe, geny – zostały uchylone i zakazane w celu zagwarantowania dla wszystkich bezpieczeństwa żywnościowego. Read the rest of this entry

Obusieczny miecz imperium: globalny militaryzm i organizacje pozarządowe cz. 2

Niszczenie niepodległych narodów i zastępowanie ich zarządcami światowego systemu

Autor: Tony Cartalucci

Część 2: Brytyjska administracja imperialna (pierwociny organizacji pozarządowych)

Część 1

Wartościową książką dla zrozumienia brytyjskiej imperialnej administracji jest „Colonial Georgia: A Study in British Imperial Policy in the Eighteenth Century.” [Kolonia Georgia: studium brytyjskiej polityki imperialnej w XVIII w. – Ussus] Wydana przez University of Georgia Press, napisana przez Trevora Reese doskonale ilustruje „praktycznie każdy aspekt brytyjskiej polityki kolonialnej” na przykładzie Georgii.

Kolonia Georgia, obecnie stan na południu USA, została założona przez to co w zasadzie można by nazwać pierwocinami organizacji pozarządowych – w tym przypadku organizacji mającej na celu „reformę więziennictwa”. Jednak w rzeczywistości dokonano wyboru odpowiednich więźniów w Londynie i wysłano ich do Georgii, aby zaspokoić potrzeby Korony. Początkowo „Associates of Dr. Bray”, następnie „Trustees for the Establishment of the Colony of Georgia in America” lub po prostu Georgia Trustes – to esencja skutecznego użycia świątobliwych intencji w celu wykorzystywania ludzkich tragedii dla zysków elit. Read the rest of this entry

Obusieczny miecz imperium: globalny militaryzm i organizacje pozarządowe

Niszczenie niepodległych narodów i zastępowanie ich zarządcami światowego systemu

Autor: Tony Cartalucci

Część 1: Imperializm żyje i ma się dobrze

18 II 2012 r. Imperium brytyjskie nie posiadało po prostu floty dzięki której zdobyło światową hegemonię; posiadało finansową sieć dzięki której skonsolidowało światowe finanse i administratorów do zapewnienia stałego przepływu bogactw i zasobów z odległych ziem do kieszeni majętnej elity londyńskiej. Była to dobrze naoliwiona maszyna, naoliwiona setkami lat doświadczeń.

Podczas gdy każde dziecko uczy się o brytyjskim imperium, bolączką jest że dorosłym wydaje się iż rzeczywistość jest zorganizowana tak jak ich uczono w szkołach – jak w dobrze napisanych rozdziałach. Prowadzi nas to do błędnego rozumowania jakoby wiek imperializmu jest rozdziałem zamkniętym w historii powszechnej. Niestety, jest to dalekie od prawdy. Imperializm nie zaniknął, tylko ewoluował.

Imperializm żyje i ma się dobrze

Istnieje kilka dobrych przykładów ilustrujących jak imperializm dobrze funkcjonuje, zręcznie zmieniwszy tylko swoją nazwę. To co dziś znamy po pojęciem „wolnego handlu” w rzeczywistości pochodzi od ekonomicznych koncesji brytyjskich, często wymuszanych od narodów „dyplomacją kanonierek” – okrętu kotwiczącego przy stolicy i terroryzującego bombardowaniami oraz zbrojnego podboju jeśli określone żądania nie były spełniane.

Azja Południowo-Wschodnia w połowie XIX w. Tajlandii/Syjamu nigdy nie skolonizowano. Jednak kraj ten udzielił wielu koncesji.

Azja Południowo-Wschodnia w połowie XIX w. Tajlandii/Syjamu nigdy nie skolonizowano. Jednak kraj ten udzielił wielu koncesji.

W połowie XIX w., Tajlandia, wtedy Królestwo Syjamu, była otoczona ze wszech stron przez kolonizatorów; zdecydowała się podpisać tzw. układ Bowringa [gubernator Hongkongu – Ussus] w 1855 r.. Zobacz ile z tej „dyplomacji kanonierek” wymuszającej koncesje brzmi jak dzisiejsza „ekonomiczna liberalizacja”: Read the rest of this entry

%d blogerów lubi to: